Fotoreportage buitenopnamen communiefoto's Cédric in Stellendam

20050507-562 20050507-563 20050507-564
20050507-565 20050507-568 20050507-569
20050507-571 20050507-572 20050507-574
20050507-576 20050507-577 20050507-578
20050507-580 20050507-582 20050507-583
20050507-585 20050507-589 20050507-591
20050507-592 20050507-595 20050507-596
20050507-602 20050507-606 20050507-612
20050507-614

Het kopiëren van foto's die op deze website zijn te vinden is slechts toegestaan na verkregen schriftelijke toestemming en altijd met naamsvermelding.
Prijsopgaven en leveringen geschieden volgens de leveringsvoorwaarden van de fotografenfederatie BFN, FF, GKF en de grafische industrie.
Toepassingen van algemene voorwaarden die door u worden gehanteerd wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Betalingen voor gebruik van de foto's dient volledig te zijn betaald voor publikatie op Rabobank Hellevoetsluis rek. nr. 16.10.98.487 t.n.v. Fotografic Art Design.
Een opgave van de te betalen copyrights berekenen wij a.h.v. het gebruiksdoel, de oplage en het formaat.